Bild mit Schatztruhe

筑金学院和居家护理机构Spitex Bachtel达成合作

| 教育

筑金学院和居家护理机构Spitex Bachtel达成合作

近日筑金学院和居家护理机构Spitex Bachtel达成合作,具体合作内容请见链接:

http://www.goldstueck.ch/images/uploads/aktuell/Spitex_Bachtel_Newsletter_September_2017.pdf