สถาบันเพื่อการดูแล

สถาบันเพื่อการดูแล

มีผู้คนมากมายที่นึกถึงผู้อื่นและอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนอกสถานที่ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นก้อนทองคำสำหรับเรา เพราะ โกลด์สตูค จะช่วยสนับสนุนบุคคลเหล่านี้ด้านความรู้, เครือข่ายต่าง ๆ รวามไปถึงระดับนานาชาติ เราได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการพัฒนาแนวทางต่าง ๆ โดยนำมาปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมาย

เราให้ความรู้ สร้างเครือข่ายของบุคคลต่าง ๆ และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มธุรกิจด้านการดูแลในสวิตเซอร์แลนด์ เราเชื่อว่ามนุษย์เราสามารถพัฒนาศักยภาพ เจริญเติบโต และเติมเต็มตัวเราเองได้ จากวิสัยทัศน์นี้ เราจะแสวงหาก้อนทองคำนี้เพื่อพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ความรู้ด้านสุขภาพ และ ความคิดใหม่ ๆ

«วิสัยทัศน์เกิดขึ้นได้เมื่อเรามีจินตนาการมากกว่าคนอื่น»

เดวิด ทาทูลจัน

หลักสูตรการดูแลขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการดูแลขั้นพื้นฐาน

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการดูแล

Video
สถาบันเพื่อการดูเล

สถาบันเพื่อการดูเล

วิทยาลัยนานาชาติ

Video
ชุมชน

ชุมชน

โกลด์สตูค@บ้าน

Video