หลักสูตรการดูแลขั้นพื้นฐานและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรการดูแลขั้นพื้นฐานและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรการดูแลขั้นพื้นฐานและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นหลักสูตรที่โกลด์สตูคจัดทำเพื่อเป็นพื้นฐานการดูแลทั้งในสวิตเซอร์แลนด์และระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของเราที่จะค้นหาก้อนทองคำใหม่ ๆ และสนับสนุนเขาเหล่านั้น โดยหลักสูตรเหล่านี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติจริงและใช้พาวเวอร์พอยท์ให้น้อยที่สุด เพื่อให้ทุกคนได้ทดลองทำจริง

หลักสูตรการดูแลขั้นพื้นฐานและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล​

  • เราเป็นผู้คิดค้นและรับผิดชอบในการฝึกอบรมทั้งสองหลักสูตรนี้ทั่วโลก
  • เราสอนในเชิงปฏิบัติ ด้วยความเข้าใจและให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพจริงในการทำงานเกี่ยวกับการดูแล
  • เรารู้สึกดีใจและมีความสุข ถ้าผู้อบรมเข้าใจถึงความกระตือรือร้นของเรา

เรารู้สึกดีใจทุกครั้งที่ผู้เข้าอบรมรู้สึกว่าหลักสูตรเหล่านี้มีประโยชน์ และสามารถนำไปช้ได้ในชีวิตจริง และพวกเขารู้สึกภิใจว่าเป็นก้อนทองคำของเรา ในสวิตเซอร์แลนด์เราทำงานร่วมกับ Migros Klubschule และ Staff FINDER ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักเรียนของเรา

หลักสูตรการดูแลขั้นพื้นฐานและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตรการดูแลขั้นพื้นฐานและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

«ผู้ที่หยุดการพัฒนา คือผู้ที่หยุดการทำดี»

ฟิลิป โรเซนทัล