สถาบันเพื่อการดูแลสุขภาพ

สถาบันเพื่อการดูแลสุขภาพ

โกลด์สตูคเป็นศูนย์ฝึกอบรมแรกที่ฝึกสอนหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติจริงในเรื่องของการดูแล ในสถาบันของเราจะจัดให้เหมือนกับบ้านพักของผู้สูงวัย ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนจะได้ทำงานในชีวิตจริง

เรามีนักเรียนอยู่ทั่วโลก ภายใต้มาตรฐานจากสวิต ซึ่งช่วยในเรื่องเครือข่าย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงวัยจากทั่วโลกได้

การฝึกปฏิบัติ

  • เราสอนจากประสบการณ์ เน้นเชิงปฏิบัติในสถานการณ์จริง และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
  • เราทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัย บ้านพักผู้สูงวัย และนักลงทุนผู้อยากลงทุนในการสร้างบ้านพัก
  • เราเป็นตัวเชื่อมสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการทำงานในต่างประเทศ
สถาบันเพื่อการดูแลสุขภาพ
สถาบันเพื่อการดูแลสุขภาพ

«ไม่มีสิ่งใดมีอานุภาพเท่ากับความคิดที่ต้องการทำให้สำเร็จ»

วิคเตอร์ ฮิวโก