ชุมชน

ชุมชน

โกลด์สตูคเป็นตัวเชื่อมผู้คนเข้าด้วยกัน ที่ง่าย มีประสิทธิภาพ และประหยัด โดยทุกฝ่ายต่างได้ประโยชน์จากโครงการนี้

เพราะเราได้สร้างก้อนทองคำที่มีคุณค่าต่อสังคมและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

โกลด์สตูค@บ้าน

  • เราให้คำแนะนำบริษัทและพนักงานเมื่อมีข้อสงสัยในการดูแล
  • เราฝึกอบรมสามาชิกในครอบครัว อาสาสมัครและผู้ที่ต้องการทำงานในการดูแลผู้สูงวัย
  • เราเป็นตัวเชื่อมบุคลากรและผู้ที่การการดูแล ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน, การทดแทนในช่วงวันหยุด หรือการช่วยเหลือเป็นครั้งคราว

กิจกรรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

  • เราจัดให้มีการบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • เราประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับบริษัทประกันสุขภาพ, หน่วยงานด้านการศึกษา, นักลงทุน และระบบเศรษฐกิจ

เราตระหนักดีว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทุก ๆ วัน ซึ่งล้วนได้แรงบันดาลใจจากผู้อื่นเสมอ ด้วยองค์ความรู้ของเรา เราเชื่อว่าเราจะสามารถคนหาก้อนทองคำที่มีค่าได้ในทุก ๆ วัน

«เงินทองเราสามารถหามาได้ โดยความสามารถของมนุษย์เรา»

ฮันส์ วอน รอร์